Analýza a ověření pozemků

Jedná se o odborné prověření a analýzu pozemků, zejména existenci inženýrských sítí, stavební omezení, účel využití i ochranná pásma.

Služba je vhodná pro kupující i prodávající. Pomáhá předcházet nepříjemným právním sporům a nenadálým výdajům.

Kupujícím může pomoci usnadnit a urychlit rozhodnutí o koupi pozemku, majitelům pak stanovit optimální prodejní cenu a urychlit celý prodej.

Možné je využít základní analýzy, rozšířené analýzy, a nebo pouze bezplatné konzultace.

Pro více informací o této službě klikněte zde.

Základní analýza zahrnuje mimo jiné:

  • Existence inženýrských sítí
  • Účel využití pozemku a stavební regulativy 
  • Omezení stavby (CHKO, záplavová území, aj.)
  • Územní rozhodnutí
  • Věcná práva, břemena aj.
  • Zastavitelnost
  • Hluková analýza, Čistota ovzduší, Kvalita půdy
  • Přístupová cesta

Chcete prověřit pozemek?